mecenas.biz

Ochrona własności intelektualnej - poznaj swoje prawa

Nasze dokonania i dobytek intelektualny są chronione specjalnym rodzajem przepisów. Na straży własności intelektualnej stoją: Ustawa o prawach autorskich i pokrewnych, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa Prawo własności przemysłowej i najmłodsza z nich – Ustawa o ochronie baz danych. Dowiedz się więcej o ochronie własności intelektualnej.

Własność intelektualna to szerokie pojęcie, które odnosi się do efektów kreatywnej pracy człowieka. Wartość tych wytworów jest niematerialna i związana najczęściej z dziedzinami takimi jak sztuka i nauka, ale także przemysł. Jednakże niemało trudności sprawia zdefiniowanie tej własności – w odróżnieniu od własności materialnej (w zdecydowanej większości przypadków). Na straży własności intelektualnej stoi prawo, a konkretnie: Ustawa o prawach autorskich i pokrewnych, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa Prawo własności przemysłowej i najmłodsza z nich – Ustawa o ochronie baz danych.

Jak chronić własność intelektualną? - Formy ochrony

Prawa autorskie nabywamy automatycznie po powstaniu utworu. Jeśli ktokolwiek bez naszej zgody z niego korzysta – możemy założyć sprawę w sądzie. W pewnych sytuacjach problemem jednak może okazać się udowodnienie, że to my jesteśmy autorami. Jeśli o to nie zadbaliśmy możemy skierować się do profesjonalisty, który pomoże nam z procedurami. Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o patenty – proces ich nabywania jest wyjątkowo żmudny i prawdopodobnie nie obejdzie się bez specjalistycznej pomocy. Wzory użytkowe chronione są natomiast prawem ochronnym, które nie jest nabywane automatycznie oraz obowiązuje przez określony czas (10 lat). Wzór przemysłowy może być chroniony na mocy prawa z rejestracji, które również jest ograniczone czasowo i wymaga nabycia. Wiedza utajona to nic innego jak tajemnica firmowa, która nie wygasa z czasem i jest automatyczna, o ile tylko przedsiębiorca dokłada starań, by informacje faktycznie były poufne.

Jakie korzyści wynikają z ochrony własności intelektualnej?

Poza oczywistym faktem iż korzystanie z cudzej własności jest nieuczciwe, jest również obarczone odpowiedzialnością cywilną bądź karną. Jako osoby poszkodowane możemy dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie. Jeśli natomiast chcemy udzielić zgody na wykorzystywanie naszych wytworów, często odbywa się to na zasadzie umowy licencyjnej i również wiąże się to z korzyściami finansowymi. Wiedza o tym, jak chronić własność intelektualną nie jest zbyt powszechna. Być może nawet nie wiemy, że wytwór naszej kreatywności ma jej cechy i do tej pory nie dbaliśmy o jego zgodne z prawem wykorzystanie. Z pewnością poświęcenie pewnej ilości czasu, bądź skorzystanie z profesjonalnej pomocy w zakresie ochrony własności intelektualnej może przynieść nam wymierne korzyści.

pl_PL